වැදගත් දින සහ සිදුවීම් - ජුනි මාසය

මාසයේ  වැදගත් දින

ජූනි 01 - ලෝක දෙමාපිය දිනය
ජුනි 04 - අාක්‍රමණයට ලක් වූ අහිංසක දරුවන් සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර දිනය
ජූනි 05 - ලෝක පරිසර දිනය
ජුනි 08 - ලෝක සාගර දිනය
ජුනි 12 - ළමා ශ්‍රමයට එරෙහි ලෝක දිනය
ජුනි 13 - ඇලිතාවය පිළිබඳ (Albinism ) ලෝක දිනය
ජුනි 14ලෝක රුධිර දන්දීම පිළිබඳ  දිනය
ජුනි 15 - වැඩිහිටි අපයෝජනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ ලෝක දිනය
ජුනි 17 - කාන්තාරකරණයට සහ නියඟයට එරෙහිව සටන්වැදීමේ ලෝක දිනය
ජුනි 20 -  ලෝක සරණාගත දිනය
ජූනි 21 - ලෝක සංගීත දිනය
ජූනි 21 - පියවරුන්ගේ දිනය
ජුනි 21 - යෝගා පිළිබද වූ ලෝක දිනය 
ජුනි 23 - එක්සත් ජාතීන්ගේ රාජ්‍ය සේවා දිනය
ජුනි 23 - ජාත්‍යන්තර වැන්දඹු දිනය
ජුනි 23 - මහජන සේවය පිළිබද වූ ලෝක දිනය
ජුනි 26 - මත්ද්‍රව්‍ය අපයෝජනය සහ නීති විරෝධී ප්‍රවාහනයයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය
ජුනි 26 - වද හිංසනයට ගොදුරුවූවන්ට සහාය වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය
ජුනි 29 - ජාත්‍යන්තර නිවර්තන දිනය
ජුනි 30 - ජාත්‍යන්තර ග්‍රාහක දිනය 

මාසයේ වැදගත් සිදුවීම්

ජුනි 3
ගගනගාමී Edward White අභ්‍යවකාශයේ ගමන්  කල ප්‍රථම ඇමරිකානුවා  බවට පත්වේ. - 1965

ජුනි 9
රෝම අධිරාජ්යෙකු වූ නීරෝ මිය යයි - ක්‍රි.ව 68
ප්‍රකට ගත්කතුවරයෙකු වූ චාල්ස් ඩිකන්ස් එංගලන්තයේ Godshill හිදී මිය යයි - 1870
ප්‍රථම ඇමෙරිකානු බැලස්ටික් මිසයිල සබ්මැරීනය එළිදක්වයි - 1959
  
ජුනි 14
ඇමෙරිකානු යුධහමුදාව ස්ථාපනය කරයි - 1775 

ජුනි 18
ගගනගාමී Sally K. Ride අභ්‍යවකාශයේ ගමන්  කල ප්‍රථම ඇමරිකානු කාන්තාව බවට පත්වේ. - 1983

ජුනි 19
ඇමරිකානු ජනපදවල වහල් සේවාව තහනම් කෙරේ  - 1862

ජුනි 23
යතුරු ලියනය සදහා පේටන්ට් බලපත්‍රය හිමි කර ගනී - 1868

ජුනි 26
කොරියානු යුද්ධය අවසන් වේ - 1953

ජුනි 30
නැපෝලියන් බොනපාර්ට් මියයි - 1821

0 comments:

Post a Comment