උසම ගොඩනැගිලි 10 - ( Tallest buildings )

   1. Burj Khalifa

   රට - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
   නගරය - ඩුබායි
   උස - මිටර 828  / අඩි 2,717

   තට්ටු ගණන - 163
   නිම කල වසර - 2010
   2. Shanghai Tower

   රට - චීනය
   නගරය - ෂැන්හයි
   උස -
මිටර 632  / අඩි 2,073  
   තට්ටු ගණන - 123   
   නිම කල වසර - 2015 3. Abraj Al-Bait Clock Tower

 රට - සවුදි අරාබිය 
 නගරය - මක්කම් 
 
උස - මිටර 601  / අඩි 1,971
 තට්ටු ගණන - 120
 නිම කල වසර - 2012
   4. Ping An Finance Centre

  රට - චීනය
  නගරය - ෂෙන්ෂෙන් 
 
උස - මිටර 599  / අඩි 1,965 
  තට්ටු ගණන - 115
  නිම කල වසර - 2016 (ඉදිකිරීම් නිමවීමට නියමිතයි)
 5. Goldin Finance 117

 රට - චීනය
 නගරය - ටියාන්ජින්  
 
උස - මිටර 596.5   / අඩි 1,957 
 තට්ටු ගණන - 117
 නිම කල වසර - 2016 (ඉදිකිරීම් නිමවීමට නියමිතයි)
   6. One World Trade Center

   රට - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 
   නගරය - නිව්යෝක්
   උස -
මිටර 541.3  / අඩි 1,776
   තට්ටු ගණන - 104
   නිම කල වසර - 2014
   7. CTF Finance Centre

   රට - චීනය
   නගරය - ගුවන්ශෝ
   උස -
මිටර 530  / අඩි 1,740  
   තට්ටු ගණන - 111
   නිම කල වසර - 2016 (ඉදිකිරීම් නිමවීමට නියමිතයි)
 8. Taipei 101

 රට - තායිවානය 
 නගරය - තායිපේ
 උස -
මිටර 509 / අඩි 1,670  
 තට්ටු ගණන - 101
 නිම කල වසර - 2004
    9. Shanghai World Financial Center

    රට - චීනය
    නගරය - ෂැන්හයි
    උස -
මිටර 492  / අඩි 1,614  
    තට්ටු ගණන - 101  
    නිම කල වසර - 200810. International Commerce Centre

රට - හොංකොං
නගරය - හොංකොං
උස -
මිටර 484  / අඩි 1,588 
තට්ටු ගණන - 118
නිම කල වසර - 2010( විකිපීඩියා ඇසුරෙනි )

6 comments:

 1. Replies
  1. බොහොම ස්තුති ඔබට

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Post gannwa oyage aulk Nene... Supr post tik

  ReplyDelete
  Replies
  1. කමක් නෑ. උපුටා ගැනීමකදී අදාල ලිපියේ සබැඳිය (Link) හෝ නව ලොව දැනුම අඩවියේ නම සඳහන් කිරීමට කාරුණික වන්න.බොහොම ස්තුති ඔබට   Delete