ලොව වේගවත්ම ක්ෂීරපායි සතුන් 10 ( Fastest Mammals )

#1 චීටා ( Cheetah )  
වේගය : පැ.කි 109.4–120.7 (පැ.සැ 68.0–75.0)
චිටා හට තත්පර 3ක් වැනි සුළු කාලයක් තුල වේගය පැ.කි 0 සිට 96.6 දක්වා වේගය වැඩි කර ගත හැක. එසේ වුවද දරා ගැනීමේ හැකියාව අඩු බැවින් බොහෝ විට එක වරකට තත්පර 60 ක පමණ කාලයක් වේගයෙන් ධාවනය කෙරේ. 


#2 ප්රොන්ග්න් හෝර්න් ( Pronghorn )  
වේගය : පැ.කි 88.5 (පැ.සැ 55.0)
දිගු දුරක් වේගයෙන් දිවිය හැකි සත්වයා ලෙස සැලකේ. American Antilope ලෙසද හඳුන්වයි. කි.මි 0.8  ක පමණ දුරක් පැ.කි 88.5 ක වේගයෙන් ද , කි.මි 1.6  ක පමණ දුරක් පැ.කි 67 ක වේගයෙන් ද ,කි.මි 6 ක පමණ දුරක් පැ.කි 56 ක වේගයෙන් ද දිවිය හැක.


#3 ස්ප්‍රින්ග්බොක් ( Springbok )   
වේගය : පැ.කි 88  (පැ.සැ 55)  
දකුණු ඇමරිකාවට ආවේනික මුව වර්ගයක් වේ. දුවන අතර තුර දිගු දුරක් පැනීමටත්, ක්ෂණයකින් වෙනත් දිශාවකට හැරීමටත් හැකියාවක් ඇත. දක්ෂ දිගු දුර ධාවකයන් නොවේ.


#4 වයිල්ඩ් බීස්ට් ( Wildebeest ) 
වේගය : පැ.කි 80.5 (පැ.සැ 50.0)   
blue wildebeest සහ black wildebeest ලෙස වර්ග දෙකක් ඇත. දෙවර්ගයටම ඉතා වේගයෙන් දිව යාමේ හැකියාව ඇත. කෙටි දුර දිවීමට වට දිගු දුර දිවීමේ ධක්ෂයන් වේ


#5 සිංහයා ( Lion )   
වේගය : පැ.කි 80.5 (පැ.සැ 50.0)    
බලල්  පවුලට අයත් දෙවන විශාලතම මෙන්ම දෙවන වේගවත්ම සත්වයා වේ. උපරිම වේගයෙන් ඉතා කෙටි දුරක් පමණක් දිවිය හැකි බැවින් ගොදුරක් ඇල්ලීමට පැනීමට පෙර හැකිතාක් එයට ලංවිම සිදු කරයි.
 

#6 බ්ලැක් බක් ( Blackbuck )   
වේගය : පැ.කි 80  (පැ.සැ 50) 
කි.මි  1.5 ක පමණ දුරක් පැ.කි 80 ක වේගයක් පවත්වා ගෙන දිවීමේ හැකියාවක් ඇත.#7 හාවා ( Hare )   
වේගය : පැ.කි 80  (පැ.සැ 50)    
මීටර 20 ක පමණ දුරක් උපරිම වේගයෙන් දිවිය හැක
#8 ග්රේහවුන්ඩ් ( Greyhound )   
වේගය : පැ.කි 74  (පැ.සැ 46)  
ලොව වේගවත්ම සුනඛ වර්ගය වේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම දඩයම් ක්‍රීඩාවට සහ දිවීමේ තරග ක්‍රීඩාව සඳහා යොදා ගනී.#9 ජැක් රැබිට් ( Jackrabbit )   
වේගය : පැ.කි 72  (පැ.සැ 45)  
එකවර සාමාන්‍යයෙන් මීටර 3ක ( අඩි 9.8 ) පමණ පිම්මක් පැනීමේ හැකියාව ඇත. සමහර අවස්ථාවලදී එය මීටර 6 ක් පමණ වන බව සඳහන් වේ .#10 කැන්ගරු ( Kangaroo )   
වේගය : පැ.කි 71 (පැ.සැ 44)
පැ.කි 21–26 ක පමණ පමණ සාමාන්‍ය වේගයෙන් දිවීම කරන අතර පැ.කි 71 ක උපරිම වේගයෙන් ඉතා කෙටි වෙලාවක් දිවීමට හැක. වේගයෙන් දුවන විට සාමාන්‍ය වේගය පැ.කි 40 පමණ වන අතර,  කි.මි 2ක පමණ දුරක් එම වේගයෙන් දිවීමට හැක 

( විකිපීඩියා ඇසුරෙනි )

3 comments: