ලොව වටා විශ්මිත දේ කෙටියෙන් ගෙනෙන සිංහල විශ්වකෝෂය

ටජ් මහල් ( Taj Mahal )

නූතන ලෝක පුදුම හතෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන ටජ්මහල්, ඉන්දියාවේ උත්තර ප්‍රදේශයේ අග්‍රා නගරයේ පිහිටා ඇති සොහොන් ගැබක් ලෙස තැනවු කිරිගරුඬ මන්දිරයකි. මෙය "ෂා ජෙහාන්" (Shah Jahan) නම් මෝගල් අධිරාජ්‍යා විසින් තම තෙවන වූ දේවිය "මුම්ටාස් මහල්" (Mumtaz Mahal) සිහිවීම පිණිස  ඉදිකරන ලද ආදරයේ සංකේතයකි

1631 දී මෝගල් අධිරාජ්‍යයාගේ තෙවන දේවිය වන "මුම්ටාස් දේවිය" ඔවුන්ගේ 14 වන දරුවගේ උපත සිදුවන අතර තුර මරණයට පත්විය. මේ පිළිබඳව බලවත් කම්පාවට පත් වු අධිරාජ්‍යයා ටජ්මහල කරවු බව වංශ කථා වල සඳහන් වේ.